Göteborgs universitet

Föreläsning och workshop: Kulturarvets Kommunikation

case_göteborgsunivsersitet200x300Vi blev ombedda av insitutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet att gästföreläsa för två av deras tvärvetenskapliga utbildningsprogram: kandidatkursen Kulturarvsstudier och masterskursen Kulturarv och modernitet. Mastersstudenterna hade ett projekt framför sig kring den göteborgska stadsdelen Gamlestan som kulturarv, där det också ingick ett kulturarvspedagogiskt moment. Institutionen önskade sig att vi skulle tala om lajv som pedagogiskt och kommunikativt redskap, men också om hur man kan bedriva företag med denna inriktning. De undrade också om det var möjligt att arrangera ett seminarium med studenterna som skulle genomföra gamlestadsprojektet.

Vår spelkonstruktör och lajvpedagog Lars Nerback höll en föreläsning om pedagogiska lajv ur en kulturentrepenörs perspektiv – där han både berättade om lajv som kulturellt fenomen och om hur man kan använda det som ett pedagogiskt redskap.
Efteråt höll han en workshop med master-studenterna där de presenterade sitt projektarbete, den historiska vandringen i Gamlestan, och fick arbeta med hur man skapar interaktivitet i sådana sammanhang.

Institutionen för historiska studier var så nöjda med föreläsningen att de beställde den igen följande termin och har fortsatt beställa fler föreläsningar årligen efter detta med Josefin Westborg som föreläsare.