Västerås stad

Fritidsklubbar beställde magiskt sommarkollo

Östra Holmen är en populär badö i Mälaren vid Västerås, som under somrarna har verksamhet i form av badstrand med kiosk och andra aktiviter. Västerås stads fritidsklubbar, som har hand om sommarverksamheten på Östra Holmen, ville skapa en verksamhet på den del av Östra Holmen som inte används av badgäster. Man var också intresserad av att nå barn och ungdomar i Västerås som inte är intresserade av den existerande fritidsgårdsverksamheten, men som saknar meningsfull fritidssysselsättning. 2009 beställde staden för första gången Lajv på Östra Holmen – ett dagkollo i lajvform som LajvVerkstaden designar och organiserar. Staden stod för lajvområde och sommarjobbare i gymnasieålder, vi skapade speldesign, lånedräkter till alla deltagare, rekvisita, utbildning av sommarjobbarna och spelledning under sommaren.

Lajvet skulle finnas tillgängligt stor del av sommaren och en deltagare skulle kunna delta en dag, alla dagar eller något däremellan. Det skulle vara gratis för deltagarna och inte kräva föranmälan.

Vi skapade en modell där deltagarna möts vid färjan till Östra Holmen på morgonen, lajvar hela dagen ute på ön och tar färjan hem på eftermiddagen. Vi höll öppet måndag till torsdag under tre veckor. Hela deltagandet inklusive båtresan till ön var gratis för deltagarna. Alla nödvändig utrustning och lajvdräkt fanns att låna gratis på plats.

Så här några år senare kan vi konstatera att Lajv på Östra har blivit en braksuccé. Redan 2010 dubblade vi antalet lajvveckor och varje år har vi fått öka antalet platser. Deltagarna kommer dit oavsett väder och vind – en del av dem reser från andra kommuner för att delta, vissa så långt som från Örebro och Stockholm. Fritidsklubbarna kan också konstatera att man lyckats i sin ambition att locka en målgrupp som övrig verksamhet inte når.