Örebro universitet

Levande rollspel med teaterpedagoger

case_örebrouniversitet200x300Teaterpedagogprogrammet på Örebro universitet önskade våren 2012 att vi skulle komma och hålla en utbildningsdag för dem. Innehållet de ville ha var lajv och interaktivt drama som metod, samt information och personliga erfarenheter kring villkoren för att driva ett eget företag inom kultur- och pedagogikfältet.

Vår spelkonstruktör och lajvpedagog Teresa Axner satte samman en heldag för de ca 15 studenterna där de fick prova att genomföra lajv själva, men också fick tillgång till en bred reportoar av användbara dramaövningar, grunderna i lajvpedagogisk teori och information samt goda råd inför att jobba mot skola som fri aktör.

Universitetet var nöjd med kursen, och minst en av studenterna har efter examen valt att inrikta sig mot lajvpedagogik i sin yrkesutövning.