Lajv på Museum

Under läslovet 2016 blev LajvVerkstaden ombedda att göra ett lajv för Västmanlands läns museum. Målet var att låta barn och ungdomar interagera på ett lekfullt sätt med den fasta utställningen och låta deras fantasi spela fritt i museet efter stängningsdags. Tillsammans med museets pedagoger satte LajvVerkstaden upp ett lajv för barn i åldrarna 9 till 12.

Fokus låg på att knyta an till utställningens föremål på ett lekfullt sätt. Barnen fick gestalta spöken knutna till olika föremål på museet och under ett par fartfyllda timmar fick de hjälpa till att försvara museet från de giriga Spökjägarna.

Lajvet blev mycket uppskattat av både besökare och museipedagoger som såg lajvkvällen som en slags fortbildning de sedan kunde ta med sig in i den ordinarie verksamheten.

 

Läs mer om våra fritidsarrangemang här.