Lajv i Skolan

Lajvpaket_Franskarevolutionen300x200Lajv, som även kallas levande rollspel, innebär att man tillsammans med andra spelare improviserar fram ett händelseförlopp.

LajvVerkstaden har stor erfarenhet av att arbeta tillsammans med skolan och kan med lajv som pedagogisk verktyg göra en djupdykning inom ett specifikt ämne eller arbeta brett och ämnesövergripande. Som skola kan du beställa några av våra existerande och beprövade lajvpaket, fortbildningar för pedagoger eller anlita oss för att arbeta med de ämnen som är viktigast för er. Våra paket beställs ofta med stöd från Skapande Skola.

Lajv som pedagogisk form är upplevelsebaserad, deltagande och kreativ. Istället för att sitta vid sin bänk och svara på frågor ställs eleven mitt i ett skeende. Relationen mellan rika industriländer och fattiga utvecklingsländer blir plötsligt något greppbart och angeläget när eleverna själva ska spela ländernas politiker. Det blir lättare att förstå häxprocesserna om man själv varit i en by där häxskräcken gör alla paranoida. Lajvformens stora fördel är att det skapar en empatisk anknytning till det som eleven förväntas lära sig. Det blir lättare att diskutera svåra ämnen, eftersom eleven fått en känsla av att ’ha varit där’ och kan sätta sig in i skeendet från ett förstapersonsperspektiv.

Den deltagande formen gör också att alla kan vara med på egna villkor. Att ta på sig en roll, ofta med tillhörande dräkt, gör att eleven aktiveras. Att vara i spelet är i sig att delta – oavsett om du vill vara mycket eller lite aktiv, så bidrar du ändå genom att du är där. I efterdiskussionerna kan även den passiva eleven prata om sin upplevelse av spelet därför att eleven varit mitt i det, sett det och upplevt det.

När vi jobbar med lajv i skolan är alla deltagare, inte minst lärarna. Att en lärare tar på sig en roll är värdefullt dels för att eleverna får se en annan sida av sina lärare, men även för att läraren får ta del av elevernas upplevelse och kan diskutera utifrån den i efterarbetet.

Att ha varit engagerad i ett skeende leder till intresse. För att kunna gestalta en person i 1700-talets franska revolution, måste eleven veta något om hur en sådan person skulle kunna resonera, tänka och se ut. Efter lajvet väcks frågan: Men hur var det egentligen när det hände? Här finns stora pedagogiska poänger att hämta. Effektivt lärande, där kunskapen faktiskt fastnar, uppstår när alla sinnen aktiveras och när den som ska lära sig något är deltagande i sitt lärande. När du lajvar är du aktiv med hela din kropp och alla dina sinnen.